Wyłączny przedstawiciel Teco a.s. w Polsce
Building Management System +48 721 295 380
Wstęp / Do pobrania / Oprogramowanie (SW)

Oprogramowanie (SW)

Nazwa:

Mosaic


Typ: Oprogramowanie do iQ BMS wg IEC 61131-3
Wersja: v2018.2
Data: 02.01.2019

Nazwa:

Mosaic


Typ: Oprogramowanie do iQ BMS wg IEC 61131-3
Wersja: v2014.5
Data: 19.12.2014

Nazwa:

FoxTool


Typ: Oprogramowanie do parametryzacji systemów iQ BMS - Foxtool
Wersja: v.2.2.2.798
Data: 21.12.2012

Nazwa:

Reliance 4


Typ: Instalator systemu Reliance 4. Instalację zawiera dodatkowo Reliance OPC Server
Wersja: 4.6.3
Data: 2014